Austrálska národná univerzita až po 6 mesiacoch objavila veľký únik osobných údajov

ANU

Zdroj: Austrálska národná univerzita

Austrálska národná univerzita (ANU) bola založená v roku 1946 a sídli v hlavnom meste Canberra. ANU je špičková výskumná univerzita, ktorá dala svetu 6 nositeľov Nobelovej ceny. Na univerzite študuje cez 20.000 študentov v rôznych formách štúdia a má okolo 3.700 zamestnancov.

V dnešnej neveselej správe oznámil predstaviteľ univerzity a astrofyzik Brian Schmidt, že od konca roka 2018 niekto pristupoval do systémov univerzity. Prienik bol odhalený pred dvoma týždňami.

Útočník alebo útočníci mali prístup k osobným údajom zamestnancov, študentov a návštevníkov. Dáta siahajú až 19 rokov do minulosti. Medzi uniknuté údaje patrili mená, adresy, dátumy narodenia, tel. čísla, súkromné emailové adresy, kontakty v prípade núdze, daňové čísla, výplaty, bankové účty a údaje o pasoch. Bol zaznamenaný prístup aj do akademických záznamov študentov.

Univerzita spolupracuje s austrálskymi bezpečnostnými agentúrami a súkromnými bezpečnostnými firmami na vyšetrovaní a vylepšení bezpečnosti univerzity. Univerzita bola cieľom útokov už skôr a vďaka tomu prijala opatrenia, ktoré umožnili odhaliť tento útok.

Na záver Brian Schmidt oznámil, že investície do zlepšenia bezpečnosti boli vždy prioritou univerzity a stále sú. Toto je ukážka toho, ako zbytočné skladovanie veľkého množstva dát môže byť príťažou. Keby boli staré nepotrebné dáta odmigrované offline, rozsah úniku osobných údajov by nesiahal až 19 rokov do minulosti. Nepoznáme samozrejme situáciu na ANU, ale zapamätajte si jednu vec. Čím menej toho zbierate, tým sú menšie náklady na prevádzku a ochranu a takisto menšie škody po úniku.

Obrázok: „IMG_7683“ by Gavin Tapp, used under CC BY 2.0

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ