Dumpster diving Moskva – dokument o urgentnej diskusii medzi Tureckom a Ruskom nájdený na skládke

Shredder

Zdroj: Bloomberg

List zo skládky

List dokazujúci urgentnú diskusiu o pripojení tureckým firiem do ruskej alternatívy bankového systému SWIFT bol nájdený neporušený na skládke v Moskve. Diskusia prebiehala medzi predstaviteľmi Turecka a Ruska v júli v Moskve. Podľa dokumentu bola diskusia tak urgentná, že ruský predstaviteľ platil zo svojho za použitie priestorov na letisku Vnukovo a v liste okrem iného žiadal kompenzáciu.

V našom podcaste č.12 sme spomínali, že Rusko sa snaží odpojiť od internetu. Táto snaha má zabezpečiť, aby sieť vnútri Ruska fungovala aj po odpojení sa od svetovej siete. Ešte v roku 2014 z podobných dôvodov Rusko vytvorilo vlastný platobný systém, aby v prípade odpojenia od celosvetového systému SWIFT (napr. v prípade sankcií) mohli vnútorné platby prebiehať nerušene. Rusko má snahu, aby sa jeho terajší spojenci ako Turecko a Čína pripojili do ich platobného systému.

Dumpster diving

Čo je pre nás zaujímavé a poučné je, ako sa mohol relatívne citlivý dokument z týchto rokovaní dostať na skládku neskartovaný. Je možné, že niekto si zistil kto a kam vyváža odpadky ministerstva financií a skúsil šťastie. Možno to bola obyčajná náhoda. V každom prípade nebol dodržaný postup pri nakladaní s citlivými dokumentami.

Jeden zo spôsobov získavania informácii o firme môže byť tzv. dumpster diving. V kontexte bezpečnosti ide o prehrabávanie sa v odpadkoch osoby/firmy a hľadanie citlivých informácii, ktoré by sa dali zneužiť. V odpadkoch sa často dajú nájsť interné manuály, obrázky internej infraštruktúry, zoznamy interných systémov, zoznamy hesiel, CD/DVD média, finančné informácie, vytlačené citlivé emaily, zmluvy, faktúry a rôzne iné citlivé dokumenty (s reálnymi podpismi vedenia). Ako teda postupovať?

Ako na skartovanie

Dôležité je si uvedomiť nebezpečenstvo vyhadzovanie citlivých dokumentov a vyškoliť zamestnancov, že určité dokumenty je nutné pred vyhodením skartovať. Kvalitná skartovačka nie je drahá a mala by byť v každej firme a na každom oddelení. V tomto prípade si ministerstvo financií Ruska vyžiadalo vyjadrenie od firmy na spracovanie odpadu. Ak je vina na ich strane, niekto zrejme príde o lukratívny kontrakt.

Obrázok: „090331“ by Tamaki Sono, used under CC BY 2.0

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ