EÚ prijala nový zákon regulujúci teroristický obsah na internete

EU

Zdroj: The Verge,

Včera bola odsúhlasená legislatíva, ktorá ukladá platformám odstrániť teroristický obsah do 1 hodiny od oznámenia relevantnou autoritou daného EÚ štátu. Návrh prešiel 308 hlasmi proti 204 (70 absentovalo). Firmy ktoré systematicky a neustále nebudú odstraňovať teroristický obsah, môžu dostať pokutu vo výške 4% ich celosvetového obratu.

Ak je firma požiadaná o veľké množstvo pokynov na odstránenie, oficiálne orgány môžu požiadať o implementovanie dodatočných opatrení. Po diskusiách sa do zákona nedostala požiadavka na kontinuálne filtrovanie obsahu.

Obrázok: „EU Flagga“ by MPD01605, used under CC BY-SA 2.0

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ