FTC žalovalo poskytovateľa IT služieb za 20 prienikov do ich siete v priebehu 2 rokov

InfoTrax

Zdroj: Ars Technica

Podľa sťažnosti americkej FTC (Federal Trade Commission), firma InfoTrax Systems zo štátu Utah mala v priebehu takmer 2 rokov 17 prienikov do svojej siete, ktoré neboli zistené. To umožňovalo kriminálnikom prístup k údajom 1 milióna zákazníkov.

Prvý prienik bol ešte v máji 2014, keď útočník využil zraniteľnosť v sieti firmy. Počas nasledujúcich 21 mesiacov pristúpili do systémov firmy 17x bez toho, aby o tom firma vedela. V marci 2016 útočníci začali pristupovať k osobným údajom, ktoré obsahovali plné mená, SSN, fyzické adresy, adresy emailov, tel. čísla, loginy a heslá v čitateľnej podobe pre prístup do InfoTrax Systems a dokonca čísla platobných kariet aj s CVV.

Firma prišla na prienik len preto, lebo útočník pri vytváraní archívu ukradnutých dát zaplnil diskový priestor servera. Aj po zistení prieniku sa podarilo útočníkovi preniknúť do siete a ukradnúť dáta ešte dvakrát. FTC vyčíta firme nasledujúce pochybenia:

  • Chýbajúci proces na inventarizáciu a mazanie osobných údajov zákazníkov, ktoré už nie sú potrebné.
  • Chýbajúce posúdenie rizika pri práci s osobnými údajmi, kontrola kódu alebo pravidelné pentesty.
  • Chýbajúca kontrola vstupov a nahratia škodlivého kódu.
  • Chýbajúca limitácia odkiaľ je možné nahrávať neznáme súbory do ich systému.
  • Chýbajúca segmentácia medzi systémami zákazníkov.
  • Chýbajúce opatrenia v oblasti zisťovania anomálií a prevencii škodlivej komunikácie.
  • Skladovanie citlivých údajov v čitateľnej podobe.

Na základe zistení musí firma zaviesť požadované bezpečnostné opatrenia a nezávislá firma ich musí overiť každé dva roky.

Obrázok: InfoTrax Systems

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ