GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) po slovensky všeobecné nariadenie o ochrane údajov je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Nariadenie je rovnaké a platné pre všetky štáty EÚ. Začalo platiť 25.5.2018.

Vložiť komentár