RDP

RDP je skratka pre Remote Desktop Protocol. Je to proprietárny protokol vyvinutý firmou Microsoft, ktorý umožňuje vzdialené pripojenie na iný počítač. Po prihlásení sa na vzdialený počítač, vidíte jeho plochu ako keby ste pri ňom sedeli. Na pripojenie používa TCP/UDP port 3389.

Vložiť komentár