WPA3

WPA3 je bezpečnostný protokol a zároveň certifikačný program vytvorený Wi-Fi Alliance na zabezpečenie bezdrátových sietí.