Holandská vláda stratila dva pevné disky obsahujúce osobné údaje viac ako 6,9 milióna darcov orgánov

Hard drive

Zdroj: ZDNet

Holandské ministerstvo zdravotníctva a športu cez svojho ministra oznámilo, že stratilo 2 pevné disky s kópiami vyplnených formulárov darcov orgánov. Údaje boli vyplnené pre holandský register darcov a obsahoval údaje od februára 1998 až do júna 2010.

Celkovo išlo o elektronické údaje viac ako 6,9 milióna darcov orgánov. Chýbajúce disky boli naposledy použité v roku 2016 a uložené do trezoru. Následne boli nahradené novšími diskami, a preto sa prestali používať.

Na diskoch sa nachádzali osobné údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, výber orgánov na darovanie, ID čísla a podpis darcu. Zástupcovia vlády sa vyjadrili, že nemajú dôkazy o zneužívaní informácií darcov.

Na stratu sa prišlo začiatkom roka 2020 keď spolu s papierovými formulármi chceli odstrániť aj elektronické kópie už nepotrebných údajov. Podľa vyjadrenia zástupcov holandského registra darcov sa disky nenachádzali v trezore.

Predstavitelia ministerstva nevedeli povedať či boli údaje na disku šifrované. Za stratu diskov a neporiadok v procesoch so zálohami udeľujeme holandskému registru darcov náš titul fail týždňa.

Obrázok: „hard drive“ by Magnus Hagdorn, used under CC BY-SA 2.0

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ