!incident QUIZ

banner incident QUIZ

Vyhlasujeme !incident QUIZ v spolupráci s Poradcom Podnikateľa a portálom Bezpečnosť v praxi.

 

Prvá súťaž je vyhlásená portálom Bezpečnosť v praxi.

Incident už niekoľko mesiacov úzko spolupracuje aj so spoločnosťou Poradca podnikateľa, ktorá prevádzkuje odborný portál Bezpečnosť v praxi. Je to jediný portál na Slovensku, ktorý komplexne rieši všetky oblasti firemnej bezpečnosti, teda nie len kybernetickú bezpečnosť.. Portál v týchto dňoch oslavuje 1.narodeniny a má pre vás pri tejto príležitosti súťaž o atraktívne ceny. Stačí navštíviť Bezpečnosť v praxi – Narodeninová súťaž, kde nájdete všetky potrebné informácie ako sa zapojiť.

 

Pri tejto príležitosti vyhlasuje aj !incident projekt vedomostný QUIZ.

Portál Bezpečnosť v praxi pri príležitosti svojho prvého výročia, poskytol aj cenu do súťaže len pre našich poslucháčov.

Vašou úlohou je odpovedať na 2 otázky z posledného incident podcastu č.74:

1. V rozhovore v incident podcaste č. 74 je spomínaných niekoľko možností, ako zneužiť „Machine Learning“, „Deep Learning“, Umelú Inteligenciu
pre sofistikovaný útok. Uveďte aspoň dve zo spomínaných.

2. Aké odporúčania spomíname v podcaste č.74 pre zníženie rizika útokov na protokol Universal Plug and Play (UPnP) ?

Odpovede posielajte na podcast@incident.sk.

Prvý, kto správne zodpovie získa prístup na 6 mesiacov na portál www.bezpecnostvpraxi.sk zdarma.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ