Kvôli nepresným údajom o polohe mobilov musia v Dánsku preveriť 10.000 súdnych rozhodnutí

BTS

Zdroj: The New York Times

Dánske úrady po audite zistili, že musia preveriť 10.700 súdnych rozhodnutí siahajúcich až do roku 2012. Dôvodom sú dve chyby, ktoré spôsobovali, že údaje o polohe mobilov používané ako dôkaz pri súdnych pojednávaniach neboli presné. Nepresnosť údajov o polohe mohla spôsobiť odsúdenie nevinných ľudí.

Prvá chyba bola spôsobená chybnou konverziou hrubých dát od mobilných operátorov na obrázok pohybu mobilu, ktorý sa používal ako dôkaz. Dochádzalo pri nej k vynechaniu dôležitých dát a nepresnostiam v polohe. Na chybu prišla polícia až v marci 2019. Druhá chyba spôsobovala, že poloha mobilu bola priraďovaná k nesprávnej základňovej stanici.

Dánske úrady zakázali na 2 mesiace používanie údajov o polohe mobilov pri súdnych pojednávaniach. Kontrola začne paralelne už rozbehnutými pojednávaniami, ale aj tými kde už došlo k odsúdeniu. Najlepšie by bolo asi začať najstaršími prípadmi a hlavne tými, kde dôkazy o polohe boli rozhodujúce.

V celej tejto situácii nechce nikto prevziať zodpovednosť. Mobilní operátori sa vyhovárajú na to, že údaje zo základňových staníc nemali nikdy slúžiť na určovanie polohy, ale na diagnostiku siete. Polícia sa vyhovára na mobilných operátorov a používané nástroje a súdy na obidvoch.

Vzhľadom na závažnosť súdnych rozhodnutí, ktoré mohli poslať nevinných ľudí do väzenia, udeľujeme mobilným operátorom, polícii a súdom v Dánsku titul fail týždňa.

Obrázok: „The relaxed police“ by Comrade King, used under CC BY-SA 2.0

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ