NATO – vážny kyberútok môže aktivovať článok č.5 o kolektívnej obrane

NATO

Zdroj: Prospect

Článok č.5

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa v obsiahlom článku v magazíne Prospect vyjadril k tomu, ako bude aliancia postupovať v prípade vážneho kyberútoku na niektorého z členov NATO (Slovensko je členom od 29.marca 2004). A vyjadrenie je jasné. Aliancia si bude chrániť kyberdoménu a aktivuje článok č.5 v prípade útoku na niektorého člena.

Útoky narastajú

V úvode článku popisuje čitateľom nášho blogu a poslucháčom nášho incident podcastu známu realitu dnešných dní. Digitálne útoky spôsobujú miliardové hospodárske škody, dokážu ochromiť kritickú infraštruktúru, oslabovať demokraciu a narušiť bojaschopnosť armády.

Ďalej popisuje, že počty a škody z útokov v digitálnej doméne narastajú. Práve v ostatnom incident podcaste sme hovorili o tom, ako sa svet zmenil. Štáty, samosprávy, firmy, ľudia sú čím ďalej viac závislí na technológiach, presnejšie na ich správnom fungovaní. Zároveň sa kriminálnici presúvajú z offline sveta do online priestoru. Tam majú možnosť zasiahnuť viac obetí a ukradnúť toho viac a rýchlejšie.

Riešenie

Následne ide k jadru veci. NATO sa musí adaptovať na novú realitu, a preto vážny kyberútok môže spôsobiť aktivovanie článku č.5 o kolektívnej obrane. Útok na člena NATO je útokom na všetkých členov. Kyberpriestor sa stáva doménou, v ktorej chce NATO operovať a brániť sa tak, ako to robí vo vzduchu, na zemi a na mori.

Kvôli tomu NATO vytvorí nový COC (Cyberspace Operations Centre) v Monse v Belgicku. Ďalej sa zaoberá známym problémom globálneho dosahu kyberútokov. Útočníci veľakrát pri svojich atakoch zneužívajú zariadenia a siete v niekoľkých krajinách naraz. Kto a ako ma vyšetrovať medzinárodný kyberzločin? Jens Stoltenberg vyzýva na spoluprácu, pretože žiadna krajina samostatne nezvládne zabezpečiť kyberpriestor.

Budúcnosť

V budúcnosti bude nutné zdieľať informácie, školiť ľudí, robiť osvetu a spoločne vykonávať cvičenia. Verejný a súkromný sektor musia spolupracovať pri obrane kyberpriestoru. Na záver zdôrazňuje potrebu silnej a rôznorodej skupiny kyber obrancov, ktorá nám môže priniesť bezpečnosť v kyberpriestore.

Kyberpriestor je top prioritou pre nasledujúci sumit NATO v decembri v Londýne.

Obrázok: „NATO Secretary General thanks USAREUR air defenders in Turkey“ by U.S. Army Europe, used under Public Domain

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ

Rekapitulácia roku 2022 a ChatGPT

Podcast č. 138 O čom sme hovorili v roku 2022, neželaným marketingovým volaniam odzvonilo, Windows 8.1 končí, ovládanie ale aj hacknutie auta mobilom, ľudská hlúposť…