NATO – vážny kyberútok môže aktivovať článok č.5 o kolektívnej obrane

NATO

Zdroj: Prospect

Článok č.5

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa v obsiahlom článku v magazíne Prospect vyjadril k tomu, ako bude aliancia postupovať v prípade vážneho kyberútoku na niektorého z členov NATO (Slovensko je členom od 29.marca 2004). A vyjadrenie je jasné. Aliancia si bude chrániť kyberdoménu a aktivuje článok č.5 v prípade útoku na niektorého člena.

Útoky narastajú

V úvode článku popisuje čitateľom nášho blogu a poslucháčom nášho incident podcastu známu realitu dnešných dní. Digitálne útoky spôsobujú miliardové hospodárske škody, dokážu ochromiť kritickú infraštruktúru, oslabovať demokraciu a narušiť bojaschopnosť armády.

Ďalej popisuje, že počty a škody z útokov v digitálnej doméne narastajú. Práve v ostatnom incident podcaste sme hovorili o tom, ako sa svet zmenil. Štáty, samosprávy, firmy, ľudia sú čím ďalej viac závislí na technológiach, presnejšie na ich správnom fungovaní. Zároveň sa kriminálnici presúvajú z offline sveta do online priestoru. Tam majú možnosť zasiahnuť viac obetí a ukradnúť toho viac a rýchlejšie.

Riešenie

Následne ide k jadru veci. NATO sa musí adaptovať na novú realitu, a preto vážny kyberútok môže spôsobiť aktivovanie článku č.5 o kolektívnej obrane. Útok na člena NATO je útokom na všetkých členov. Kyberpriestor sa stáva doménou, v ktorej chce NATO operovať a brániť sa tak, ako to robí vo vzduchu, na zemi a na mori.

Kvôli tomu NATO vytvorí nový COC (Cyberspace Operations Centre) v Monse v Belgicku. Ďalej sa zaoberá známym problémom globálneho dosahu kyberútokov. Útočníci veľakrát pri svojich atakoch zneužívajú zariadenia a siete v niekoľkých krajinách naraz. Kto a ako ma vyšetrovať medzinárodný kyberzločin? Jens Stoltenberg vyzýva na spoluprácu, pretože žiadna krajina samostatne nezvládne zabezpečiť kyberpriestor.

Budúcnosť

V budúcnosti bude nutné zdieľať informácie, školiť ľudí, robiť osvetu a spoločne vykonávať cvičenia. Verejný a súkromný sektor musia spolupracovať pri obrane kyberpriestoru. Na záver zdôrazňuje potrebu silnej a rôznorodej skupiny kyber obrancov, ktorá nám môže priniesť bezpečnosť v kyberpriestore.

Kyberpriestor je top prioritou pre nasledujúci sumit NATO v decembri v Londýne.

Obrázok: „NATO Secretary General thanks USAREUR air defenders in Turkey“ by U.S. Army Europe, used under Public Domain

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ