Netiketa – alebo etické správanie sa na internete

netiketa

Zamysleli ste sa niekedy nad svojim správaním sa v kybernetickom priestore
(sociálne siete, mailová komunikácia)?

Anonymita:

Etické pravidlá v kybernetickom priestore sú rovnako dôležité ako v reálnom svete, preto dodržiavajte tieto pravidlá, aby ste predišli narušeniu vzťahov nielen online ale aj offline.
Uvedomte si, že na druhom konci nie je stroj, ale človek, tak ako aj vy. Zamyslite sa nad tým, či by ste to, čo napíšete online, dokázali povedať danému človeku aj do očí.
Množstvo ľudí sa skrýva práve za anonymitu, ktorú zneužívajú na rôznych sociálny sieťach, internetových diskusiách a podobne, kde ostatných ľudí vulgárne urážajú, vysmievajú sa im, atď… Avšak, neuvedomujú si to, že naša anonymita na Internete nie je nevyčerpateľná a dá sa vždy ľahko vystopovať.

Preto tu máme netiketu – súhrn pravidiel spoločenského správania sa na internete, ktoré by sme mali používať pri komunikácii online.

Netiketa – všeobecné pravidlá

 1. Snažte sa dodržiavať všetky pravidlá slušného správania sa z bežného života. To čo je zlé v reálnom svete, bude určite nevhodné aj v kybernetickom priestore.
 2. Vždy si najprv zistite, v akej spoločnosti sa nachádzate, pretože na internete sú ľudia z celého sveta a to, čo je v jednej skupine dovolené, v inej to môže byť neprípustné.
 3. Buďte ohľaduplný k druhým. Nie každý je ako vy – zvážte všetky podmienky, ktoré musia ľudia splniť, aby sa mohli dostať k internetovému pripojeniu. Preto neposielajte zbytočné a veľké e-mailové prílohy.
 4. Mnohí píšeme bez diakritiky, preto sa snažme minimálne o správny pravopis v danom jazyku. Nemali by ste šíriť nepravdivé informácie, nevydávať cudziu prácu za svoju – dnes sa dá všetko z internetu ľahko stiahnuť , preto ak využívate prácu niekoho iného mali by ste spomenúť autora.
 5. Nezabúdajte na to, že vaše príspevky sú verejné.
 6. Rešpektujte súkromie iných.
 7. Nešírte spam, reťazové listy a poplašné správy hoax. Ak sa k vám niečo také dostane, upozornite človeka ktorý vám to poslal na to, že je to nevhodné.

Netiketa na sociálnych sieťach

V dnešnej modernej dobe majú ľudia množstvo priateľov na sociálnych sieťach – je to taký novodobý trend.
Kladiem si otázku: Prečo ľudia potvrdzujú priateľstvá hocikomu kto im pošle žiadosť?
Z môjho pohľadu je dobré sa zamyslieť aspoň nad tým, že ak potvrdím priateľstvo, daný človek bude mať prístup ku všetkému, čo zdieľam. Je to na mieste? Zdieľať osobné informácie s ľuďmi, ktorých vôbec nepoznám?
Čo ak sú to potencionálny útočníci, ktorí o nás zbierajú informácie, aby ich mohli použiť na sociálne inžinierstvo alebo ako pomôcku na získanie nášho hesla?

Minimálne z týchto dôvodov by sme mali mať na sociálnych sieťach len priateľov ktorých reálne poznáme. A aj pri nich by sme si mali klásť otázky, či títo ľudia potrebujú naozaj vedieť o nás všetko.

Pred tým než niečo zdieľate alebo pridávate na sociálne siete, zamyslite sa nad tým, či je to nutné. Nie sú informácie ktoré zdieľate príliš osobné na to aby ich videlo množstvo ľudí na internete? Nemohli by sa dať zneužiť? Majte na pamäti to, že váš profil je verejný a ktokoľvek si o vás vie urobiť mienku, či už vaši priatelia alebo potencionálny zamestnávateľ.

Preto je dobré pred tým, než niečo zdieľame alebo pridávame na Internet, položiť si niekoľko otázok:

 • Je pravda to čo zdieľam?
 • Sú to užitočné informácie pre mojich priateľov?
 • Inšpirujem tým niekoho?
 • Je to potrebné/nevyhnutné?

Myslím si, že ak si položíte tieto otázky pred každým svojím príspevkom, určite najprv porozmýšľate a často prídete na to, že niektoré veci, ktoré ste predtým, než ste si prečítali tento článok pridávali alebo zdieľali, boli buď nepotrebné alebo nemali čo hľadať na sociálnych sieťach.

Uvedomte si, že si na sociálnych sieťach vytvárame svoju tzv. virtuálnu identitu a formujeme tak názor ostatných ľudí na nás. Preto sa snažme vykresliť sa v pozitívnom svetle. Nie je dobré zdieľať o sebe veľmi osobné informácie ako napríklad svoju adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum narodenia, mená rodičov… Všetky tieto informácie napomáhajú útočníkom.

Netiketa v mailovej komunikácii

E-mailová komunikácia je najstaršou a najpoužívanejšou komunikáciou na internete a ešte zrejme chvíľu bude.
Preto aj tu je vhodné dodržiavať etické pravidlá:

 1. e maily by sme mali písať tak, aby boli zrozumiteľné, krátke, výstižné a hlavne k veci.
 2. Nemali by sme zabúdať na predmet e-mailu, ktorý by mal byť dostatočne podrobný, aby mohol poskytnúť príjemcovi predstavu o obsahu e-mailu bez toho, aby si ho musel otvoriť. Ideálne by to mali byť zmysluplné a krátke názvy.
 3. Ak posielate e-mailom viac ako dva dokumenty ako prílohy, je vhodné skomprimovať ich do jedného súboru. Tým zabezpečíte to, že príjemca na žiaden z nich nezabudne a urýchli mu to prácu. Existuje mnoho programov, ktoré to umožňujú ako napríklad WinZip, WinRAR, 7 – zip…
 4. Neposielajte zbytočné a veľké e-mailové prílohy.
 5. Nežiadajte automatické potvrdenie o prečítaní, pretože sa to môže zdať agresívne.
 6. Vždy sa snažte odpovedať na e-maily, pretože odosielateľ stále čaká na vašu odpoveď.
 7. Nestláčajte tlačidlo „Odoslať“ pred tým, než si správu znova prečítate a neskontrolujete obsah a pravopis.

Verím, že tento článok bude užitočný ako pre vás tak aj pre osoby, s ktorými komunikujete a načerpáte z neho nové informácie ako sa na internete správať a hlavne vás ochráni pre nechcenými dopadmi nedodržiavania sieťovej etikety – Netikety.

(L.H.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ