Niekoľko budov firmy Facebook bolo evakuovaných po falošnom poplachu na prítomnosť sarínu v zásielke

Facebook

Zdroj: NBC

Už sme si odvykli posielať fyzické listy, lebo máme email a iné digitálne služby. Firma ako Facebook však stále dostáva veľa fyzických zásielok, ktoré musí spracovať. Keďže existujú aj ľudia, ktorí nemajú Facebook alebo ich zamestnancov radi (a sú aj na hlavu), musí Facebook zásielky kontrolovať na prítomnosť nebezpečných látok.

Jedno zo zariadení ktoré zásielky kontroluje, včera nahlásilo v jednej zo zásielok prítomnosť látky sarín. Táto látka je extrémne toxická, bez farby, bez zápachu. Po vystavení účinkom už malého množstva sarínu môže nastať smrť do pár minút.

Počas zásahu boli evakuované 4 budovy, 3 už boli medzitým sprístupnené. Dvaja zamestnanci boli pod kontrolou či nejavia známky vdýchnutia sarínu. Po analýze sa našťastie ukázalo, že v zásielke nebol sarín. Čo tam bolo a ako došlo k poplachu sa stále vyšetruje.

Obrázok: „My Social Graph from facebook“ by Paul Irish, used under CC BY 2.0

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ