Nový incident podcast č.42 – špeciál z konferencie EPI

EPI

Zdroj: incident.sk

Spoločnosť Poradca podnikateľa usporiadala ďalšiu zaujímavú EPI konferenciu zameranú tentoraz na nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe účinný od 1.5.2019.
Termín: 23.9. – 24.9.2019
Web stránka
Dnes sme sa zúčastnili aspoň prvého dňa a ponúkame rozhovory s niektorými prednášajúcimi a aj so zástupcami organizátora.

čas 00:14
Ing. Mária Puškárová – riaditeľka vzdelávania, Poradca podnikateľa
portál: https://www.profivzdelavanie.sk/

čas 03:08
kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. – odborný asistent, Katedra verejnoprávnych vied, Akadémia PZ v Bratislave

čas 08:46
Ing. Miriam Pilátová – projektová manažérka, Poradca podnikateľa
portál: https://www.bezpecnostvpraxi.sk/

čas 11:44
JUDr. Jozef Andraško, PhD. – prodekan UK, odborný asistent UK, externý konzultant ÚPVII (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)

čas 17:30
Ing. Jiří Nosek – obchodný zástupca, Poradca podnikateľa
portál: https://www.epi.sk/

Čo je podcast a ako nás počúvať nájdete na hlavnej stránke v menu. Najrýchlejšie nás môžete počúvať hneď na tejto stránke nižšie.

Obrázok: incident.sk/Miro

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ