Počítačová sieť slúžiaca vedeniu štátu New York bola napadnutá hackermi

New York

Zdroj: WSJ

Včera 13.4.2020 oznámilo vedenie štátu New York, že v januári došlo k prieniku do ich počítačovej siete. Office of Information Technology Services, ktorý systémy spravuje spresnil, že prienik bol zistený 28.januára 2020.

Podľa vyjadrenia úradu si hackeri vytvorili šifrované spojenie medzi sebou a niekoľkými servermi. V polovici februára bola prizvaná bezpečnostná firma CrowdStrike, aby pomohla odhaliť rozsah útoku.

O útoku nebolo doteraz nič známe a bol potvrdený až na základe záujmu redakcie WSJ. Poradca guvernéra Richard Azzopardi povedal, že nemajú dôkaz o úniku osobných údajov alebo iných informácií z ich siete. Toto je však typická reakcia oficiálnych predstaviteľov a či došlo k úniku budeme vedieť až keď sa skončí vyšetrovanie.

Do prípadu je zapojená aj FBI a existujú indície, že ide o útočníkov zo zahraničia. Štát New York spravuje veľké množstvo citlivých osobných údajov. Medzi spravované údaje patrí napr. register áut, daňové priznania a výplaty pre viac ako 250.000 štátnych zamestnancov.

Guvernér Andrew Cuomo v roku 2012 centralizoval 53 data centier do dvoch budov na území univerzity v Albany. Podľa informácií na ich web stránke spracovávajú 50 miliónov transakcií denne a spravujú 14 miliónov účtov obyvateľov. Všetky údaje sú v štátom spravovanom cloude, v ktorom beží viac ako 10.000 virtuálnych serverov.

Bezpečnostná firma CrowdStrike našla zatiaľ 25 napadnutých serverov. Niektoré zo serverov používa aj polícia štátu New York alebo oddelenie civilnej služby. Firma CrowdStrike bola prizvaná 19.februára po tom, čo ich zamestnanci našli nový backdoor(zadné dvierka) do systémov, o ktorom dovtedy nevedeli.

Kvôli tomuto útoku boli zresetované heslá tisícov zamestnancov a bol inštalovaný prídavný bezpečnostný softvér. Štátne orgány (nielen v USA) sú často cieľom útokov. Útočníci sú rôzni, od kriminálnikov hľadajúcich spôsob ako zarobiť peniaze, až po hackerov podporovaných cudzími mocnosťami.

Obrázok: „New york city-6“ by Mark Frey Photography, used under CC BY-SA 2.0

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY ŤA MOHLI ZAUJÍMAŤ